OVER MIJ

Mijn eerste werkervaringen waren in de zorg. Ik heb geruime tijd gewerkt als verpleegkundige, beleidsmedewerker en afdelingshoofd. Deze ervaringen komen nog altijd goed van pas in mijn huidige werkzaamheden: procesbegeleiding, onderzoek en advies, (interim) manager in het sociale domein, maar ook in het mobiliteitsveld. Immers, het gaat vaak om processen om mensen bij elkaar te brengen, elkaars belangen in te laten zien en hiernaar te handelen. Dit kan op diverse terreinen worden toegepast.

Vanuit de zorg ben ik via de opleiding Beleid en management in de gezondheidszorg bij Het PON, kennisinstituut in het sociale domein, terechtgekomen. Bij het PON heb ik veel kennis en ervaring opgedaan zoals u ook bij het onderdeel expertise kunt lezen.
Projecten die een grote indruk op me hebben gemaakt, hebben altijd met mensen te maken. Hoe kunnen mantelzorgers een goede plaats in een instelling krijgen? Hoe tevreden zijn cliënten en wijkverpleegkundigen met het werk van de wijkverpleegkundige? Hoe beoordelen burgers de komst van vluchtelingen? Op welke manier kun je samenwerken zodat iedereen er beter van wordt? Hoe kunnen partijen het beste samenwerken om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen? Dit zijn vragen die ik graag uitzoek met betrokkenen en beantwoord.

Als freelance ondernemer zet ik me in voor diverse organisaties om zo mijn bijdrage aan het welzijn van burgers te blijven geven. Als freelancer heb ik de mogelijkheid om te werken aan diverse opdrachten, van uitlopende aard. Dit houdt me scherp en zorgt voor mooie verbindingen!

Een aantal van mijn sterke punten:

  • Ik verplaats met goed in de opdrachtgever; wat is nu de echte vraag, wat wil hij weten, wat zijn ieders belangen;
  • Ik doorgrond de problematiek snel;
  • Ik geef kort en bondig advies, inclusief een transitiepad, zonder het doel uit uit het oog te verliezen;
  • Adviezen presenteer ik gemakkelijk en draag ik over aan elke mogelijke doelgroep;
  • Ik lever een product dat de opdrachtgever nodig heeft om een vervolgstap te kunnen maken.

 

LinkedInFacebookTwitterGoogle+Delen