Expertise

Specifieke expertise op thema’s

Als professional op het gebied van het sociale domein zijn er een aantal thema’s waar ik me de afgelopen jaren intensief mee bezig heb gehouden. Als freelance ondernemer wil ik ook graag een bijdrage leveren aan en me inzetten voor deze thema’s.

 • Vrijwillige inzet: mantelzorg en vrijwilligerswerk;
 • Samenwerking in buurten;
 • Relatie tussen burgers-overheid-professionals;
 • (Burger)participatie;
 • Sociale veerkracht en leefbaarheid;
 • Vluchtelingenvraagstuk;
 • Mobiliteit, met nadruk op samenwerking en procesbegeleiding binnen het thema verkeersveiligheid.

 

Expertise in methoden

Met mijn brede ervaring kan ik (zorg)instellingen, wooncorporaties, provincies en gemeenten helpen als (interim) manager, beleidsadviseur en onderzoeker.

Natuurlijk ben ik ook inzetbaar voor opdrachten zoals:

 • Advisering over en uitwerking van strategisch beleid;
 • Project- en procescoördinatie
 • Onderzoeken en evaluaties
 • Procesbegeleiding
 • Kwalitatief onderzoek
 • Het schrijven van (beleids)notities en projectplannen
 • Schrijven van subsidieaanvragen

 

Een greep uit projecten en rapporten waaraan ik de afgelopen tijd heb gewerkt

Thuis in Brabant, het vluchtelingenvraagstuk vanuit het perspectief van alle Brabanders

Thuis in Brabant, infographic

Mensen zoals jij en ik: Burgers aan het woord over het vluchtelingenvraagstuk

Strategisch beleid Brabant gaat voor nul verkeerdoden

Omhoog op de participatieladder in Waalwijk; projectleider van integrale aanpak van wonen, zorg en werk om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt maatschappelijk te alten participeren.

De menselijke maat: aandacht voor bejegening in de ouderenzorg

De zorg gaat door: langlopend project over het betrekken van mantelzorgers in de ouderenzorg, GGz, VG + betrekken van gemeenten en scholen

Volg de wijkzuster: 3 jarige monitor naar de tevredenheid over de inzet van de wijkzuster in West-Brabant

LinkedInFacebookTwitterGoogle+Delen