Advies over vluchtelingen aangeboden aan gemeenten

Op 1 juni is het advies Thuis in Brabant, het vluchtelingenvraagstuk benaderd vanuit kansen voor alle Brabanders aangeboden aan de Brabantse gemeenten.

Het meest urgent is op dit moment de opvang en huisvesting van asielzoekers en statushouders. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor een integrale aanpak voor de lange termijn. Dit advies benadrukt de samenhang tussen huisvesting, gezondheid, scholing en onderwijs, werk, integratie en participatie. Met aandacht voor zowel de vluchtelingen als voor de Brabantse burgers: de samenleving vraagt om echt samen leven. De insteek is dat Brabanders, inclusief de nieuwkomers, er beter van kunnen en moeten worden. Asielzoekers en statushouders hoeven niet alleen geholpen te worden, zij brengen ook waardevolle ervaringen, ideeën en kennis mee. Zij kunnen samen met Brabantse burgers, overheid, maatschappelijke organisaties, onderwijs en bedrijfsleven een actieve bijdrage leveren aan oplossingen.

In Brabant wordt hard gewerkt aan het vluchtelingenvraagstuk. Maatschappelijke partners Stichting Nieuwkomers en VluchtelingenWerk Brabant Centraal (SNV) en VluchtelingenWerk West- en Oost-Brabant & Bommelerwaard (WOBB), ZET, het PON en Brabantadvies hebben de handen ineen geslagen om een bijdrage te leveren aan het vluchtelingenvraagstuk in Brabant. Met de publicatie ‘Thuis in Brabant, het vluchtelingenvraagstuk vanuit kansen voor álle Brabanders’ delen zij hun kennis, veelbelovende voorbeelden en bieden zij een aantal handreikingen. Voor bestuurders en beleidsmakers van Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant is dit een handreiking voor het opstellen van beleid.

Download het advies: https://hetpon.nl/cms_file.php?fromDB=2365

https://hetpon.nl/cms_file.php?fromDB=2366

LinkedInFacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *